Caernarfon: Safle Treftadaeth y Byd

Tafarn yr Anglesey

Tafarn â golygfeydd anhygoel o’r Fenai, yn cynnig cwrw o’r gasgen a bwyd wedi’i goginio’n ffres gan ddefnyddio cynnyrch lleol. Croesewir plant a chŵn – mae cyfleusterau newid clwt babi ar gael. Bob nos Fercher – Meic Agored, nos Iau – Noson Cwis, nos Wener – Bandiau Byw, a dydd Sul – Cinio Rhost.

Tafarn yr Anglesey Statistics: 97 click throughs, 3573 views since start of 2022

Useful Information

News & Special Offers

Tafarn yr Anglesey serves Pub with food

Opening Times

Contact Details

Our Website

Tafarn yr Anglesey

Owner/Manager: Geoff

Ty'n Cei Caernarfon Gwynedd LL55 1SG Wales
phone: 01286672158

Site Information

Hawlfraint © 2022 Cymdeithas Caernarfon Marchnata

Gwefan gan Your Tourism Community