Caernarfon: Safle Treftadaeth y Byd

Gwesty'r Celt Restaurant

Croeso i un o’r canolfannau mwyaf poblogaidd yng Nghaernarfon i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Clwb hamdden, canolfan gynadledda, bar Havana a bwyd gwych yn ein bwytai o safon. Llety o'r radd flaenaf ar gael am brisiau cystadleuol.

Gwesty'r Celt Restaurant Statistics: 90 click throughs, 4083 views since start of 2022

Useful Information

News & Special Offers

Gwesty'r Celt Restaurant serves

Opening Times

Contact Details

Our Website

Gwesty'r Celt Restaurant

Owner/Manager: No Name

Stryd Bangor Caernarfon Gwynedd LL55 1AY Wales
phone: 01286 674477

Site Information

Hawlfraint © 2022 Cymdeithas Caernarfon Marchnata

Gwefan gan Your Tourism Community