Caernarfon: Safle Treftadaeth y Byd
eating out in Caernarfon

Llefydd i fwyta ac yfed

Mae digon o ddewis ar gyfer bwyd a diod yng Nghaernarfon, o dafarndai hamddenol, siopau sglodion a chaffis hen-ffasiwn, i dai bwyta crand.

Mae'r lle'n llawn caffis, siopau coffi, bariau, tafarnau, bwytai a siopau bwyd-i-fynd o bedwar ban byd, yn y strydoedd cefn niferus ac ar y Maes.

Palas Caffi

phone: 01286 673901

Hufen iâ cartref wedi’i baratoi yn y caffi bob dydd – dros 20 blas i ddewis ohonynt. Dewch i roi cynnig ar un!

Sglodion J & C's Chippy

phone: 01286 678605

Pysgod a sglodion sydd wedi ennill gwobrau. I'w bwyta tu mewn neu i'w cario allan. Y 'Gorau yng Nghymru' yn swyddogol.

Gwesty'r Celt Restaurant

phone: 01286 674477

Croeso i un o’r canolfannau mwyaf poblogaidd yng Nghaernarfon i bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd. Clwb hamdden, canolfan gynadledda, bar Havana a bwyd gwych yn ein bwytai o safon. Llety o'r radd flaenaf ar gael am brisiau cystadleuol.

Tafarn yr Anglesey

phone: 01286672158

Tafarn â golygfeydd anhygoel o’r Fenai, yn cynnig cwrw o’r gasgen a bwyd wedi’i goginio’n ffres gan ddefnyddio cynnyrch lleol. Croesewir plant a chŵn – mae cyfleusterau newid clwt babi ar gael. Bob nos Fercher – Meic Agored, nos Iau – Noson Cwis, nos Wener – Bandiau Byw, a dydd Sul – Cinio Rhost.

Y Castell

phone: 01286 678895

Bar, bwyd cyfoes a lle aros yng nghalon y Dre.

Osteria

phone: 01286 238050

Ristorante Toscano. Ty Bwyta Tuscan a Chaffi.

Wal

phone: 01286 674383

Caffi bar cyfoes sy’n agored drwy’r dydd, bob dydd, gan gynnig bwyd cartref a choffi bendigedig. Bwydlen Eidalaidd lawn nos Fercher/Iau/Gwener/Sadwrn. Lle enwog am stecen.

Tafarn Y Bachgen Du

phone: 01286 673604

Tafarn leol Gymreig. Un o dafarndai hynaf Cymru’n dyddio’n Ôl i 1552, wedi’i leoli ym muriau’r hen dref. Tafarn draddodiadol – bwyd ffres, nid cyflym! Y bwyty’n cynnig prydau cartref traddodiadol o gynnyrch lleol.

Site Information

Hawlfraint © 2024 Cymdeithas Caernarfon Marchnata

Gwefan gan Your Tourism Community